Warning Et kindlustada veb-saidi mugav kasutamine ja parandada funktsionaalsust, kasutame me faile cookie.
Külastades antud veb-saiti, annate Te meile nõusoleku cookie failide kasutamiseks. Te võite oma nõusoleku igal ajal ära muuta, eemaldades säilitatud cookies-failid.. OK

Teil on küsimusi?
Võtke meiega kohe ühendust!


+372 8803413

Me töötame teie heaks juba 2006 aastast!


Kui meie kaup Teile ei sobi, siis me vahetame ta sobiva vastu või anname Teile raha täies ulatuses tagasi.Meie oleme ametlikud esindajade-Dog.ee - Eesti

e-dog.ee


Garantiid

Garantiid


Kõikidele kaupadele, mida pakutakse internet kaupluses e-dog.ee, kehtib tootja garantii. Koos kaubaga antakse ostjale vastavad dokumendid, kus on kirjas kõik antud kauba garantii tingimused. Garantii tähtaeg on näidatud kauba kirjelduses, mõnedel kaupadel kuni 3 aastat.

Selleks, et vältida arusaamatusi, palume ostu sooritamise ajal kontrollida garantiidokumentide täitmise õigsust. Garantiidokumendid on kehtivad ainult juhul, kui õieti ja selgelt on näidatud: kauba mudel, seerianumber, müügi kuupäev, ostja ja müüja allkirjad. On keelatud ükskõik milliseid parandusi teha, kustutada või ümber kirjutada ükskõik milliseid andmeid garantiidokumentides, vastasel juhul loetakse garantii kehtetuks.

Ennem ostetud kauba kasutamist palume hoolikalt tutvuda kasutamisjuhendiga ja kasutada kaupa ainult määratud eesmärgil, vastavalt kauba iseloomustustele ja tootja soovitustele.

Kaebused ostetud kauba kvaliteedi kohta vaadatakse läbi vastavalt Läti Vabariigi Seadusele "Tarbijakaitse õigused" normidele ja vastavalt Läti Vabariigi Ministrite Kabineti reguleeritavatele reeglitele Nr.631 " Tarbija pretensioonide andmise ja läbivaatamise kord kaupade ja teenuste kohta, mis ei vasta lepingu tingimustele"(Reeglid Nr.631).

Tuletame meelde, et tarbijakaitse õiguste Seaduse normid ei laiene kaupadele, mida ostavad juriidilised isikud.

Kui garantii tähtaja jooksul tekivad tehnilised probleemid ostetud kaubaga, siis kauba tasuta garantiiremont teostatakse vastavalt tootja reeglitele. Teenindusse pöördudes tuleb omada dokumenti, mis tõestab kauba ostmist.

Sellistele aksessuaaridele, mis kuuluvad kauba komplekti, nagu toiteelemendid, kaablid, lambid, kaitsmed ja teised detailid, mille kulumist on võimatu takistada, reeglina kehtib ainult piiratud garantii.

Garantii ei kehti järgmistel juhtudel:

1. Mehaaniliste kahjustuste korral, mis on tekkinud kliendi süü tõttu;

2. Kauba kahjustuste korral, mille tekkimise põhjused ei olene tootjast või müüjast, kui on konstateeritud fakt garantiiplommi ja seerianumbri rikkumise kohta või on tungitud toote sisse eirates kasutusjuhendit;

3. Kahjustused, mis tekivad loodusõnnetuse, välgu, tulekahju, üleujutuse jne. tõttu;

4. Kahjustused, mis tekivad võõrkehade, vedelikkude, putukate jne. kauba sisse sattumise tõttu;

5. Kahjustused,mis tekivad kemikaalide kasutamise tõttu;

6. Kahjustused, mis tekivad elektriliinide vigastuste või pinge kõikumise tagajärjel, sideparameetrite mittevastavusest, kaablivõrkude ja teiste olmefaktorite tagajärjel;

7. Juhul, kui kasutaja rikkub reegleid, mis on ettekirjutatud kasutusjuhendis, toote hoidmis või transporditingimusi, aga samuti ka toote paigaldamis ja ühendamisjuhendeid;

8. Juhul, kui toodet kasutatakse mitte selleks ette nähtud otstarbel või profesionaalsetel eesmärkidel.

Täiendavalt:

Üldised sätted tarbija õigustest js kohustustest loe siit.

DOGTRACE 3-aastane laiendatud garantii!