Warning Et kindlustada veb-saidi mugav kasutamine ja parandada funktsionaalsust, kasutame me faile cookie.
Külastades antud veb-saiti, annate Te meile nõusoleku cookie failide kasutamiseks. Te võite oma nõusoleku igal ajal ära muuta, eemaldades säilitatud cookies-failid.. OK

Teil on küsimusi?
Võtke meiega kohe ühendust!


+372 8803413

Me töötame teie heaks juba 2006 aastast!


Kui meie kaup Teile ei sobi, siis me vahetame ta sobiva vastu või anname Teile raha täies ulatuses tagasi.Meie oleme ametlikud esindajade-Dog.ee - Eesti

e-dog.ee


DOGTRACE 3-aastane laiendatud garantii

DOGTRACE 3-aastane laiendatud garantii!


Dogtrace Laiendatud garantii on vabatahtlik standartse 2-aastase garantii pikendus ühe aasta võrra.


Kasulik pakkumine - DOGTRACE 3-aastane laiendatud garantii

Koerte elektroonika DOGTRACE on välja töötatud nii, et kindlustada teile kõrgemad kvaliteet ja tulemuslikkus. Aga selleks, et anda teile kahekordne rahu, pakume, lihtsalt registreerides oma ostu, saada garantii kolmeks aastaks.

Dogtrace Laiendatud garantii on vabatahtlik standartse 2-aastase garantii pikendus ühe aasta võrra. See kehtib ainult Dogtrace elektroonilistele toodetele, mis on registreeritud Dogtrace saidil (90 päeva jooksul alates ostmise päevast).

Te võite registreerida oma toote saidil www.dogtrace.com - lihtsalt täites registratsiooni vormi. Peale seda saate te kirja, mis kinnitab eduka toote registratsiooni programmis "DOGTRACE Kolmeaastane laiendatud garantii".

Antud ettepanek on kehtiv kõikidele uutele Dogtrace elektroonilistele toodetele, mis on ostetud peale 01.05.2012.

---- ---- ----

VNT-electronics on kindel oma toodangu kvaliteedis ja pakub Dogtrace kaupadele garantii pikendust.


Dogtrace Laiendatud garantii on vabatahtlik standartse 2-aastase garantii pikendus ühe aasta võrra. Garantii kehtib kõikides riikides kaupadele, mis on ostetud ametlikult volitatud Dogtrace koerte elektroonika müüjate käest.

Kui Dogtrace elektrooniline seade läheb mittekvaliteetsete materjalide või elektroonika rikke tõttu katki 36 kuu jooksul peale ostu sooritamist, siis VNT-electronics garanteerib kõikide defeksete osade tasuta vahetuse või - oma äranägemise järgi - seadme vahetuse, tingimusel, et seade oli registreeritud Dogtrace saidil 90 päeva jooksul ostmise päevast. Aksesuaarid, komplekteerivad, akumulaatorid ja laadimisseadmed ei kuulu laiendatud garantii alla. Nendele kehtib standartne Dogtrace garantii.

Teie toote registreerimiseks minge palun saidile www.dogtrace.com ja järgige registratsiooni vormi vajaliku informatsiooni sisestamisel juhendeid. Peake registreerumist märkige reaalne elektroonilise posti aadress, et saada registreerumise kinnitus teie märgitud elektroonilise posti aadressil. Peale seda on teie tootel õigus DOGTRACE Kolmeaastasele laiendatud garantiile. Garantii algab toote ostmise kuupäevast.

Selleks,et kasutada garantiid on vajalik Dogtrace garantiitalong,millel on ostmise kuupäev,ametliku esindaja tempel ja samuti müüja allkiri ja tempel.

--- --- ---


Garantii tingimused


Dogtrance Laiendatud garantii on vabatahtlik standartse 2-aastase garntii pikendus ühe aasta võrra. Garantii kehtib kõigis riikides kaupadele, mis on ostetud ametlikult volitatud Dogtrace koerte elektroonika müüjate käest.


• Garantii algab toote ostmise kuupäevast. Garantii saamise tingimuseks on müüja ja volitatud vahendaja poolt täidetud garantii sertifikaadi olemasolu.
• Dogtrace laiendatud garantii kehtib kõikidele Dogtrace elektroonilistele seadmetele, mis on registreeritud Dogtrance saidil 90 päeva jooksul alates ostmise kuupäevast.
• Toote registreerimiseks, selleks, et saada laiendatud garantii, peab klient täitma Dogtrance saidil vormi. Peale elektroonilise posti aadressi kontrolli, saab Dogtrance toode õiguse "DOGTRANCE Kolmeaastasele laiendatud garantiile".

Antud garantii ei laiene riketele, mis on tekkinud:


a) ebakompetentsel paigaldamisel või kasutusjuhendi mittetäitmisel;
b) toote valel kasutamisel;
c) seadme valel hoidmisel või teenindamisel;
d) ebakompetentse vahelesegamise või remondiga,mis on tehtud ilma tootja tedmata;
e) loodusõnnetused ja paratamatud sündmused;
f) tarbija tehtud toote muudatused, mis tekitasid toote kahjustuse või riknemise;
g) tarbija tekitatud mehaanilised kahjustused;
h) kõik teised tarbija sooritatud tegevused, mis konflikteeruvad nende garantii tingimustega ja/või kasutusjuhendiga.

Antud garantii kehtib ainult kaupadele,mis on ostetud ametlikult autoriseeritud vahendajate käest.
• Garantiid ei saa nõuda, kuni toode ei ole täielikult välja makstud.
• Hageja peab tõestama toote kõlbmatuse. Tootja ise hindab nõudmise seaduslikkust ja toote kõlbmatuse taset. Hageja ei oma õigust iseseisvalt toodet remontida või usaldada see kolmandatele isikutele. Samal ajal peab ta esitama kauba tootjale seisundis, mis lubab hinnata puuduseid (rikutust). Kui toodet ei esitata, siis kaotab ta nõudmiste esitamise õiguse.
• Kliendi õigused, mis tulenevad tootja vastutusest toote puuduste eest, põhinevad üldistel kohustuslikel õigusnormidel. Juhul, kui tootja süü tõestatakse, vastutab tootja vahetuse/remondi eest.
• Teised tootja ja kandidaadi õigused ja kohustused põhinevad riigi, kus kaup oli müüdud, vastavatel üldistel kohustuslikel õigusnormidel.

Garantiiline ja peale garantiiline teenindamine:
VNT electronics s.r.o., Nemcice 23, 561 18 Nemcice, Czech Republic, Tel: +420 466 440 015 E-mail: servis@dogtrace.com