Warning Et kindlustada veb-saidi mugav kasutamine ja parandada funktsionaalsust, kasutame me faile cookie.
Külastades antud veb-saiti, annate Te meile nõusoleku cookie failide kasutamiseks. Te võite oma nõusoleku igal ajal ära muuta, eemaldades säilitatud cookies-failid.. OK

Teil on küsimusi?
Võtke meiega kohe ühendust!


+372 8803413

Me töötame teie heaks juba 2006 aastast!


Kui meie kaup Teile ei sobi, siis me vahetame ta sobiva vastu või anname Teile raha täies ulatuses tagasi.Meie oleme ametlikud esindajade-Dog.ee - Eesti

e-dog.ee


Haukumisvastane kaelarihm Canicalm First Kasutusjuhend


Haukumisvastane kaelarihm Canicalm First lubab teil lahendada üleliigsest haukumisest tekkinud probleemid.


TÄHELEPANU !
Patarei paigaldamisel jälgige haukumisvastasel kaelarihmal näidatud pooluseid.


Kaelarihma Canicalm First sisse-ja väljlülitamine

* Sisselülitamine: haukumisvastane kaelarihm on valmis kasutamiseks kohe,kui patarei on paigaldatud.


 • Patarei paigaldamine kaelarihma:
 • Keerake kaas mündi abil lahti.
 • Pange akumulaator sisse, jälgides seadmel näidatud pooluseid (vt. joonist 1).
 • Keerake kaas mündi abil kinni.
Helisignaal teatab, et kaelarihm on tööks valmis. Kui te ei kuule peale kaane kinnikeeramist helisignaali, siis võtke patarei korpusest välja. Kontrollige pooluseid ja korrake uuesti.

* Väljlülitamine: Kui te tahate kaelarihma välja lülitada, siis võtke patarei korpusest välja.

Patarei eluaja pikendamiseks, soovitame haukumisvastase kaelarihma välja lülitada, kui te teda pika aja jooksul ei kasuta.


Kasutamine

Haukumisvastane kaelarihm on ootereziimil 2 minutit peale patarei paigaldamist. Selle aja jooksul tuleb kaelarihm koera kaela panna.


 • Peale esimese haugatuse tuvastamist antakse helisignaal.
 • Kui teine haugatus järgneb 30 sekundi jooksul peale esimest, annab kaelarihm helisignaali ja nõrga ning lühikese elektriimpulsi.
 • Kolmandal haugatusel (30 sekundi jooksul) annab helisignaali ja nõrga, kuid pikema impulsi.
 • Neljandal haugatusel (30 sekundi jooksul) - helisignaal ja tugev lühike impuls.
 • Viiendal haugatusel (30 sekundi jooksul) - helisignaal ja tugev pikk impuls.

Kui teie koer lõpetab haukumise 30 sekundi jooksul, siis alustab kaelarihm töötsüklit algusest peale (ainult helisignaal).Peale 5 sisselülitumist, mis kiiresti teinteisele järgnevad, läheb kaelarihm 2 minutiks automaatselt üle ohutule reziimile. Peale seda lülitub seade normaalsele tööreziimile.


Patarei vahetamine

NUM'XES soovitab kasutada sama tüüpi ja sama marki patareisid, mis asuvad uues tootes. Teise kaubamärgi patareid võivad mitte töötada või teie seadmega täielikult sobida. Sobivad patareid võite osta NUM'AXES või oma vahendaja käest. • Keerake kaas mündi abil lahti.
 • Võtke vana patarei välja.
 • Pange uus akumulaator (liitium 3V CR2) sisse jälgides pooluseid (vt. joonis 1).

Helisignaal teatab, et kaelarihm on tööks valmis. Kui te ei kuule peale kaane kinnikeeramist helisignaali, siis võtke patarei viitamatult korpusest välja. Kontrollige pooluseid ja proovige uuesti.Märkus: Patarei vahetusel võib seadmes Canicalm First mõneks ajaks säilida jääk-laeng. Sellisel juhul ei anna haukumisvastane kaelarihm peale patarei paigaldust helisignaali. Selleks, et kontrollida, kas patarei on õieti paigaldatud ja seade töötab korrektselt, vaadake lõiku Seadme töö korrektsuse kontrollimine.Aktiivsel kasutamisel teie koera õpetamise käigus võib esimene patarei töötada vähem aega, kui järgmised.Kontakt-elektroodide vahetamine

Tarnekomplektis on erineva pikkusega elektroodid. Kontakt-elektroodide pikkus peab olema piisav ja omama head kontakti koera nahaga, selleks et Canicalm First korrektselt töötaks. Kui teil on pikakarvaline koer, siis tuleb tehases paigaldatud lühikesed elektroodid välja vahetada. Keerake nad ära ja vahetage tarnekonplektis asuvate pikkade vastu. Elektroode keerates ärge kasutage üleliigset käte jõudu (ärge kasutage tööriistu).


Seadme töö korrektsuse kontrollimine

Te võite Canicalm First töö korrektsust igal ajal kontrollida, kasutades järgmist protseduuri.
Enne kui alustada kontrollimist, veenduge, et kaelarihm on välja lülitatud (patarei on korpusest eemaldatud).


 • Kinnitage kontrolllamp elektroodide vahele.
 • Lülitage kaelarihm Canicalm First sisse, akumulaatori kohale panemisega.
 • Tähelepanu: peale Canicalm First sisselülitumist jääb ta 2 minutiks ootereziimile.
 • Liigutage mõnda soonelist eset (näiteks küüneviili või peenikest viili) mööda elektroode, et vibratsioon esile kutsuda.
 • Kaelarihm annab helisignaali ja kontrolllamp hakkab põlema.


Ettevaatusabinõud kasutamisel.

 • Haukumisvastast kaelarihma võib kasutada ainult üle 6 kuu vanuste koertega.
 • Enne kaelarihma kasutamist kontrollige koera veterinaari juures.
 • CANICALM First on vihma eest kaitstud (ei ole veekindel).
 • Soovimatu sisselülituse vältimiseks ei tohi koer kanda koos haukumisvastase kaelarihmaga medaleid, metallist kaelarihma või teist kaelarihma.
 • Kui te ei kasuta kaelarihma pika aja jooksul, siis võtke akumulaator välja.
 • Ärge kunagi jätke tühja patareid kaukumisvastasesse kaelarihma.
 • Hoidke seadet Canicalm First lastele kättesaamatus kohas.
 • Ärge jätke Canicalm First kohtadesse, kus on kõrge temperatuur.


Hooldus

Vältige kaelarihma puhastamist auruvate vedelikkudega nagu lahustid või puhastusvedelikud. Kasutage pehmet lappi ja neutraalseid pesuvahendeid.


Rikete otsimine ja kõrvaldamine

Enne kui eeldada, et kaelarihm on katki, lugege läbi kasutusjuhend ja veenduge, et probleem pole tekkinud tühjast patareist või valedest seadistustest (haukumistundlikkuse tuvastamine,tööreziim).

Kui probleemi ei õnnestu lahendada, siis pöörduge oma vahendaja poole www.e-dog.lv Samuti võite võtta ühendust NUM'AXES - iga tel. +33.2.38.69.96.27 või elektroonilise postiga export@numaxes.com.

Vastavalt rikkele võite te toote remondiks ja hoolduseks tagasi saata.
Iga tüüpi remondi jaoks esitage palun järgnev:
- Toode terves komplektis
- Dokument, mis tõestab ostu (arve või tsekk).
Kui üks neist punktidest on täitmata, siis on ostujärgne hooldus tasuline. Teile koostatakse arve iga remondi ja lisakulude eest.Tehnilised iseloomustused Canicalm First

 • Toide 3V CR2 liitiumpatarei
 • Tööreziimid 4
 • Potentsiomeetriga haukumistundlikkuse anduri reguleerimine
 • Mõõtmed 65 g (patareiga);
 • kaal: 50 x 40 x 36 mm ;
 • kaelarihma pikkus reguleeritav 17 kuni 55 cm
 • Töötemperatuur -20 kraadi C kuni +40 kraadi C


Tarnimiskomplekt Canicalm First

 • kaelarihm Canicalm First lühikeste elektroodidega.
 • neoonlamp testimiseks
 • komplekt pikki elektroode (pikakarvalistele koertele)
 • kasutusjuhend
 • patarei


Garantii kohustused

Num'axes garanteerib Canicalmi First tehase praagi eest 2 aastaks, alates ostu sooritamisest.

Kõik posti ja pakikulud on ostja vastutusel.


Garantii tingimused

1. Garantii kehtib ainult ostu tõestava dokumendi omamisel (arve või tsekk). Garantii kehtib ainult esimesele ostjale.
2. Garantii ei kehti järgnevale:
• Toiteelementide vahetus
• Kaelarihma rihma vahetus
• Otsesed või kaudsed riskid seadme saatmisel vahendajale või NUM'AXES.
• Kui seadme rike on tekkinud:
. hooletul või valel kasutamisel (näiteks: hammustused, lõhed, füüsilised kahjustused).
. seadme kasutamine valel otstarbel või eesmärgil.
. mitte volitatud isikute poolt remondi sooritamine
. seadme kaotamine või varastamine
3. Seadme rikke korral vahetab või remondib NUM'AXES teda oma äranägemise järgi.
4. NUM'AXES või vahendajale ei saa esitada mingeid pretensioone seoses seadme vale kasutamise või tema rikkega.
5. NUM'XES jätab endale õiguse muuta oma toodete iseloomustusi nende tehniliseks täiendamiseks või seoses uute reeglitega.
6. Informatsioon, mida see juhend sisaldab, võib muutuda ilma eelneva etteteatamiseta.
7. Fotod ja joonistused ei ole NUM'AXES omand.


Toote registreerimine

Te võite registreerida oma toote saidil www.numaxes.com.


Tagavaraosad

Te võite muretseda tagavaraosi (patareid, rihmad, elektroodid, jne) igal ajal oma vahendaja juurest.


Seadme kogumine ja utiliseerimine kasutamisaja lõppemisel.

Ikoon, mis asub teie tootel tähendab, et teda ei tohi koos olmejäätmetega minema visata.
Te peate viima seadme spetsiaalsesse elektrooniliste jäätmete utiliseerimise kohta või tagastama oma vahendajale.
See aitab kaasa loodusvarade ja tervisekaitse säilitamisele.