Warning Et kindlustada veb-saidi mugav kasutamine ja parandada funktsionaalsust, kasutame me faile cookie.
Külastades antud veb-saiti, annate Te meile nõusoleku cookie failide kasutamiseks. Te võite oma nõusoleku igal ajal ära muuta, eemaldades säilitatud cookies-failid.. OK

Teil on küsimusi?
Võtke meiega kohe ühendust!


+372 8803413

Me töötame teie heaks juba 2006 aastast!


Kui meie kaup Teile ei sobi, siis me vahetame ta sobiva vastu või anname Teile raha täies ulatuses tagasi.Meie oleme ametlikud esindajade-Dog.ee - Eesti

e-dog.ee


Raadiopiire D-Fence 1001 (Dogtrace). Kasutusjuhend.


Sissejuhatus


Teil on uudishimulik hoolealune, kes ei pööra tähelepanu hoiatustele ja armastab kaugel majast jalutada? Ta on aiaarmastaja ja jalutab mööda Teie lillepeenraid või ujuja, kellele meeldib ujuda Teie basseinis? Te kardate, et Teie hoolealune võib saada autoavarii põhjuseks või ohvriks? Nähtamatu elektrooniline tara d-fence, mis koosneb levitavast generaatorist, antennijuhtmest ja kaelarihmast, aitavad Teil piirata Teie koera jalutamisala, luua "keelatud alad", tema liikumist piiramata, d-fence - see on kaasaegne ja kõrge effektiivsusega süsteem, mis lubab ühel või mitmel koeral vabalt jalutada piiratud või piiramata territooriumil, vastavalt Teie soovile.


Tarnekomplekt sisaldab

 • Kaelarihm
 • Elektroodid
 • CR2 3V liitiumpatarei
 • Neoontestlamp laetav
 • Levitav generaator
 • Toiteplokk
 • 100 m isoleeritud juhet 1 mm2 ( ei kuulu B d-fence 1001)
 • Antenni pistik
 • Kasutamisjuhend ja garantii
 • 2 juhtmete pistikut
 • Levitava generaatori hoidja


Lisakomplekt

 • Lisakaelarihmad (suurema koerte arvu jaoks)
 • Tavalised kaelarihmad
 • Täismaterjalist rihmad erinevad värvid
 • Täiendavad elektroodid
 • Täiendavad patareid
 • 100 m isoleeritud juhet 1-2,5 mm2
 • Juhtmete pistikud
 • Plastikust viidad ala piiramiseks
 • Täiendavad tihendid
 • Täiendavad kruvid


DOGtrace™ d-fence töö põhimõte

 • Seade, töötades "kriitilise asendi" reziimil on seadistatud selleks, et koer ületab keelatud ala piiri (loodud isoleeritud juhtmega nagu antenniga), mis samuti jaguneb 2 alaks.
 • Kui koer ületab esimese (hoiatus) ala piiri, annab kaelarihm helisignaali.
 • Kui koer ei reageeri helisignaalile ja ületab teise (korregeerimis) ala piiri, annab kaelarihm helisignaali,mida saadab elektriline.
 • Kui koer tuleb keelualast tagasi, lülitub süsteem "kriitilise asendi" reziimile.
 • Te võite määrata mõlema ala mõõtmed.
 • Koer õpib kiiresti liikuma ainult piiratud alal.
 • Selleks, et suurendada effektiivsust, võite Te tähistada piirid viitade abil (pöörduge lõigu "Lisakomplekt" poole).
 • Kaelarihmadega koerte arv ei ole piiratud.
 • Antenn (isoleeritud juhtme vooluring) toitub levitavast generaatorist ja ei tohi kattuda.
 • Antenni pinge ei ületa 12 V ,sellepärast ei kujuta ta ohtu deformeerumisel.


1 Hoiatusala 2 korregeerimisalaSüsteemi paigaldamine

Saatja
 • Saatja peab asuma kindlas kohas, kaitstud vee ja niiskuse eest. Ta ei reageeri temperatuuri kõikumistele (tehniliste tingimuste piirides), kuid vesi võib ta rikkuda.
 • Asetage saatja seina sisemisele küljele elektripistiku kõrvale (220V).
 • Ühendage saatja toiteplokiga, pannes kaabel toiteplokki ja toiteplokk pistikusse.


Saatja kirjeldus
 1. Valgusdiood, mis näitab vooluringi katkemist
 2. Valgusdiood, mis näitab seadme seisundit
 3. Korregeerimisala paigaldamine
 4. Hoiatusala paigaldamine
 5. Antenni juhtme pesa
 6. Toiteploki pesa
 7. Sisse-ja väljalülitamise reziimAntennijuhe


Süsteemi töötamiseks on vaja ühendada juhe saatjaga, selleks, et saada kinnine vooluring läbilõikega 1-2,5 mm2 vastavalt vooluringi pikkusele. Harutage saatja juhe mööda teie maatüki piiri lahti. Selleks, et tõmmata juhe garaazist, Teie majast või teisest kaetud kohast välja, kasutage akent, ust või mõnda muud ava. Juhtme võib jätta maapinnale, kaevata maa sisse (maksimum 5 cm sügavusele) või kinnitada olemasolevale tarale või seinale (maksimum 30 cm kõrgusele). Juhe ei tohi olla väga pingul, sest siis võib ta deformeeruda temperatuuri kõikumiste ajal. Kui Teil on vaja 100 m antennijuhet, siis te võite pikendada olemasolevat juhet, kasutades teist vajaliku pikkusega juhet ühenduspesade abil või mingil muul moel. Ühenduskohta (või mõnda teist juhtme kohta) ei tohi jätta isolatsioonita. Kui Te kasutate ühenduspesasid, mis on meilt ostetud, siis ei ole vaja juhtme lõpust isolatsiooni eemaldada. Kui Te soovite, et koer jalutaks vabalt vahemaal, kuhu on vaja panna juhe (näiteks: saatja, mis asub garaazis, ja juhtme, mis on tõmmatud Teie maatüki piiri mööda, vahel), siis mähkige väljuv juhe siseneva ümber: kokkumähitud juhtmed neutraliseerivad raadiolaine. Püüdke mitte vormida juhtmetest otsenurki, parem asendage nad kaares. Kui vooluring on valmis, tõmmake juhe tagasi saatja juurde, eemaldage isoleeriv materjal mõlemast juhtme otsast ja ühendage nad kahe kruvikeeraja abil saatjaga. Pange pistik vastavasse saatja avasse (pistiku vorm lubab panna ta ainult ühte avasse).Piiravad märgid

(pöörduge lõigu "Lisakomplekt" poole)


Nad lubavad Teie koeral näha ala, kus ta võib vabalt jalutada, piire ja neid mitte ületada ( kui juhe lebab seal,kus ei ole looduslikku piiret, nagu näiteks elav aed). Soovitame paigutada märgid hoiatusala piiri siseküljele, üksteise lähedale. Kui koer harjub piiridega, võib märgid ära korjata.

Enne DOGtrace d-fence paigaldamist soovitame joonistada Teie aiamaa skeemi ja märkida kohad, kuhu pannakse antenn, samuti tema ühenduskohad (pöörduge skeemi poole).


Antennijuhe

Kui väljuv juhe on keeratud sissetuleva ümber, siis kiirgus neutraliseeritakse ja koer võib sellel vahemaal vabalt liikuda.


Reziimid "sisselülitus/väljalülitus"

Sisselülitamine


• Saatja

Pange adapter saatja taga asuvasse pessa ja torgake pistikusse. Te võite saatja lüliti "ON" abil sisse lülitada. Esipaneelil hakkab põlema roheline valgusdiood, aga kui antenn ei ole ühendatud, siis punane valgusdiood (mis näitab vooluringi katkemist) hakkab vilkuma, aga saatja andma helisignaale. Kui antennijuhe on ühendatud, siis valgusdiood põleb pidevalt, aga saatja lõpetab häälitsemise.

• Vastuvõtja (kaelarihm)

Patarei paigaldus (vahetus):

Keerake 4 kruvi juhtimispuldi tagakaanel lahti ristpeaga kruvikeeraja abil ja võtke ettevaatlikult puldi kaas ära, pange sisse CR2 3V patarei ja jälgige, et patareide poolused vastaksid märgetele. Helisignaal kinnitab patareide õige asendi. Veenduge, et tihend on õieti paigaldatud, s.t ühendatud kaane keermega. Selleks, et Teie kaelarihm säilitaks veekindluse, soovitame vahetada kummitihendit korra aastas ja määrida teda silikoonmäärdega. Pange kaas tagasi ja kinnitage ta 4 kruviga ristpeaga kruvikeeraja abil.


TÄHELEPANU: Kaelarihma reziim, mille Te valisite enne seda,säilib peale patareide vahetust.


Väljalülitamine


Kui Te ei kasuta kaelarihma-vastuvõtjat pika aja jooksul, siis tuleb patareid välja võtta. Kui Te tahate koera viia Teie maa-ala piiride taha, siis võtke kaelarihm-vastuvõtja ära. Samuti võite Te ta välja lülitada lüliti "OFF" abil. Roheline valgusdiood kustub.


Ala mõõtmete paigaldamine (alad "hoiatav" ja "korrigeeriv")


a) Hoiatusala (helisignaal)

Ala võib muuta 0,40 m kuni 5 m (tuvastamisala on umbkaudne, vastavalt vooluringi pikkusele ja juhtme asukohale) mõlemal pool juhet saatja paneelil asuva lüliti abil. Tasemed 0 kuni 10 aitavd Teil valida mõju ala vastavalt Teie vajadusele, tähendused 0 = 0,40 m ja 10 = 5 m.

b) Korregeerimisala (signaalid)

Ala võib muuta 0,30 kuni 1,50 m ( tuvastamisala on umbkaudne, vastavalt vooluringi pikkusele ja juhtme asukohale) mõlemal pool juhet. Tasemed 0 kuni 10 aitavad Teil valida mõju ala vastavalt teie vajadusele, tähendused 0 = 0,30 m ja 10 = 1,5 m.

c) Alade kontroll ja seadistamine

Enne, kui koer siseneb Teie poolt piiratud alasse, on vaja territoorium, mis on Teie hoolealusele määratud, üle vaadata. Selleks kinnitage testlambi juhe kaelarihm-vastuvõtja elektroodide külge; laske nad natuke lõdvaks, aga seejärel tõmmake uuesti kinni, et nad suruksid testlambi juhtmed kokku. Pange kaelarihm - vastuvõtjasse patarei ja lülitage saatja sisse lüliti "ON" abil. Asetage pingejagajate lülitid asendisse "0".


Korregeerimisala paigaldus

Määrake ala antennijuhtmest, kuhu Te tahate teha korrigeerimisala. Astuge sellele kohale ja hoidke kaelarihm - vastuvõtjat rihmast 30 cm kõrgusel maapinnast, nii et firmamärk oleks suunatud antennijuhtmele. Peale seda pöörake aeglaselt pingejagaja lülitit, et määrata korregeerimisala, seadistada valgusdiood ja helisignaal (umbes 1 sekundi pärast).


Hoiatusala paigaldus

Protseduur on sarnane eelmisega. Määrake ala antennijuhtmest, kuhu Te tahate teha korregeerimisala. Astuge sellele kohale ja hoidke kaelarihm - vastuvõtjat rihmast 30 cm kõrgusel maapinnast nii, et firmamärk oleks suunatud antennijuhtmele. Peale seda pöörake aeglaselt pingejagaja lülitit, et määrata korregeerimisala, kuni kuulete korduvat helisignaali.


TÄHTIS:

Ala mõõtmed muutuvad vastavalt Teie antennijuhtme pikkusele ja asukohale. Mida pikem on antennijuhe, seda kitsam on ala. Ala mõõtmed paindekohtades ja seal, kus juhe on sirge võivad erineda.


Korrigeeriva signaali intensiivsuse paigaldamine.

Kaelarihm - vastuvõtjal d-fence on 8 reziimi, samuti Te võite kohandada hoiatuse taset vastavalt koera mõõtmetele ja vastureaktsioonile. Kui Te tahate reziimi muuta, peab kaelarihm olema sisse lülitatud (s.t kaelarihmas peab olema patarei). Kui patareide sektsioon on avatud (kruvid eemaldatud), on Teil juurdepääs nupule, mille abil saab muuta reziimi. Kasutage teravat eset, nagu näiteks teravat pliiatsit selleks, et nupp sisse lülitada. Reziim muutub nupu pikal hoidmisel; kaelarihm-vastuvõtja annab kindla arvu signaale (1 kuni 8). Signaalide arv vastab reziimi numbrile. Ärge laske nuppu enne lahti, kui valite reziimi.Laske lahti momendil, kui ootate ära vajaliku taseme; kaelarihm-vastuvõtja jätab valitud seadistuse meelde.Tabel näitab, kuidas d-fence töötab individuaalsetel reziimidel, samuti sisaldab soovitusi reziimide valimiseks kindlate koeratõugude jaoks:


Reziim Signaali number Koeratõug Vastumõju tase

1 1 Väike Väga madal
2 2 Väike Madal
3 3 Väike Keskmine
4 4 Keskmine Kõrgendatud
5 5 Keskmine Kõrge
6 6 Suur Väga kõrge
7 7 Suur Ülikõrge
8 8 Suur Maksimaalne

Märkus: Süsteem on seadistatud 4 reziimile.Kolm ohutuse süsteemi funktsiooni

1. Antennijuhe on ära lõigatud

Kui antennijuhe on ära lõigatud (või on probleemid ühendustega), siis hoiatab saatja Teid talitlushäiretest pideva helisignaaliga, aga valgusdiood, mis näitab vooluringi katkemist, hakkab pidevalt vilkuma.


2. Hoiatusalast väljumine

Olles 20 sekundit hoiatusalas, saab Teie koer hoiatuse sellest, et sealt tuleb lahkuda, mõnede korregeerivate signaalidega.


3. Korregeerimisalast väljumine

Kui Teie koer seisab liikumatult 20 sekundi jooksul korregeerimisalas, lõpetab süsteem korrigeerivate signaalide andmise. Korregeeriv tsükkel lülitub ümber, kui koer lahkub sellelt alalt.Elektroodide vahetamine

Enne elektroodide vahetamist veenduge, kas te lülitasite õieti kaelarihma välja (eemaldage patarei). Kui teil on pikakarvaline koer, kasutage pikki elektroode (nad on komplektis) ja vastupidi (lühikeste elektroodide saamiseks pöörduge Lisakomplekti poole). Elektroodid on vaja käsitsi veidi kinni tõmmata. Ärge kasutage traaditange ega teisi tööriistu selleks, et elektroode kinni tõmmata, nii võite Te seade ära rikkuda.DOGtrace™ d-fence töö täpsuse kontroll

Töö täpsuse kontroll

Te võite iga moment testilambiga kontrollida oma seadme seisundit. Enne kontrollimist veenduge, et kaelarihm-vastuvõtja on välja lülitatud (patarei eemaldatud). Ühendage juhtmed testlambi mõlema elektroodiga (laske elektroodid vabaks, pange lambijuhtmed nende vahele, et nad hästi paigal püsiksid ja kinnitage elektroodid). Pange patarei sisse. Ühendage saatja toiteplokiga (torgake toiteplokk pistikusse) ja lülitage saatja nupuga "ON"sisse.

Aeglaselt liginege antennijuhtmele. Alguses Te kuulete hoiatussignaali aga peale seda, kui Te lähenete juhtmele, hakkab testilamp põlema.

See räägib sellest, et Teie seade töötab suurepäraselt. Enne, kui Te võtate testlambi ära, eemaldage kaelarihmast patarei!


Varem paigaldatud reziimi kontrollimine.

Kui Teil tekkis vajadus või Teie koera käitumine muutus selle tõttu, et ta harjus d-fence-ga, võite Te iseseisvalt kontrollida varem paigaldatud reziimi.

Lühike vajutus nupule, mis asub patareide sektsiooni kaane all, aitab Teil sisse lülitada helisignaali, aga signaalide arv ütleb Teile varem paigaldatud reziimi numbri (1 kuni 8 signaali).Dresseerimine

Alustame tööd kaelarihmaga

Dresseerimist võib alustada, kui koer on saanud 6 kuuseks ja tunneb põhilisi käsklusi. Ärge pange kaelarihma kaela halva tervisega koerale (probleemid südamega, epilepsia jne) või kontrollile mittealluva käitumisega koerale. Koer peab kaelarihmaga harjuma. Laske koeral mõni päev kaelarihma kanda, kuid ärge teda sealjuures kasutage.


Tegutsege järjekindlalt ja aeglaselt.

Tähtis, et koer saaks aru seosest oma halva käitumise ja esialgu korrigeeriva helisignaali vahel: "hoiatusala signaal", millele järgneb signaal "korregeerimisala".


Märgid võivad nähtavalt tähistada hoiatusala.

Kiitke koera silitamise ja patsutamisega. Peale hoiatussignaali, kui koer juba oskab kuuletuda ja tagasi tulla, on vaja teda kiita. Loom saab sellest väga ruttu aru ja tema soov kuuletuda ainult kasvab. Kui ta saab aru seosest signaali ja halva käitumise vahel, võite Teie oma asjadega tegeleda, kuid ärge unustage kiita teda hea käitumise eest, et ta saaks aru, mis on "kuuletumine".Täiendavad soovitused ja kasulik informatsioon

Kuidas kaelarihma reguleerida ja kaela panna

Väga tähtis on kaelarihm õieti kinnitada; ta teatab Teile, kui koer läheb lubatud territooriumi piiridest välja ja teeb elektroonilise korregeeriva signaali effektiivsemaks. Kui Te tahate saavutada suurepäraseid tulemusi, reguleerige kaelarihma nii, et ta kontakteeriks optimaalselt koera nahaga. Kui rihm on liiga nõrgalt, siis kaelarihm liigub ja hõõrub koera nahka, kui liiga tugevalt, siis on koeral raske hingata ja tal on ebamugav. Vajadusel vahetage pikad elektroodid lühikeste vastu (pöörduge lõigu elektroodide vahetus poole).


Patareide kontrollimine

Veenduge,et patarei on korras. Tema seisund võib mõjutada kaelarihm-vastuvõtja tööd. Kui õhutemperatuur on alla nulli, töötab patarei halvemini, kui toatemperatuuril.


Elektroodide kinnituste kontrollimine

Veenduge, et elektroodid on õieti kinnitatud (käsitsi) iga kord enne paigaldamist.


Põhilised nõuded

 • Ärge kunagi pange antennijuhet elektri - ja telefonikaablite või televiisori - ja satelliidijuhtmete lähedusse. Kui seda on võimatu vältida, siis ristake nad otsenurga all, kui see võimalik on (vältige seda, et antennijuhe oleks nendega paralleelselt).
 • Äikese ajal eemaldage toiteplokk saatjast, lihtsalt eemaldage antenn.


Ettevaatusabinõud

 • Hoidke kaelarihma lastele kättesaamatus kohas.
 • Vaadake, et vesi ei satuks kaelarihmale, kui kaas on ära võetud (patareide vahetamisel), saatjale või toiteplokile.
 • Kui Te ei kasuta kaelarihma kolme kuu jooksul, siis võtke patarei välja.
 • Ärge jätke vanu patareisid kaelarihma sisse, et nad ei viiks teda rivist välja.
 • Kui Te ei kasuta kaelarihma pika aja jooksul, siis kontrollige tema töö täpsust.
 • Iga kord enne kasutamist kontrollige elektroode (käsitsi)
 • Ärge seadke kaelarihma kõrge temperatuuri mõju kätte, s.t ärge jätke teda auto esiklaasi taha.
 • Enne esimest kaelarihma kasutamist kontrollige koera veterinaari juures, selleks et olla kindel, et ta võib seda kanda.
 • Süsteem lülitub automaatselt sisse, kui koer satub piiratud alale, kuid vaatamata süsteemi suurepärasele tööle, võib ta kindlatel juhtudel kogemata sisse lülituda. Järelikult ärge jätke koera ilma järelvalveta, kui ta kaelarihma kannab.
 • Pidev kaelarihma hõõrumine koera karva vastu võib esile kutsuda ärrituse. Kui see juhtub,siis võtke kaelarihm ära ja ärge kasutage teda enne, kuni ärrituse tundemärgid kaovad.
 • Ärge laske koeral kaelarihma üle 12 tunni kanda, võtke ta ära, kui koera koju toote.
 • Ärge kunagi kasutage auruvaid vahendeid: lahustit, bensiini ja teisi vahendeid, et puhastada DOGtrace d-control. Kasutage pehmet niisket lappi ja vajadusel neutraalset puhastusvahendit. Selleks, et säilitada kaelarihma veekindlus, soovitame korra aastas vahetada kaane siseküljel asuvaid kummitihendeid.Rikete leidmine

Enne,kui teatada oma seadme rikkest:

 • Lugege veelkord kasutusjuhendit ja veenduge, et probleem pole tekkinud tühjast patareist või tema valest asendist.
 • Kui töös ilmnevad vead, paigaldage süsteem ümber, patareide väljavõtmisega kaelarihmast. Oodake mõni minut, pange patareid tagasi, pöörates tähelepanu poolustele. Kontrollige tööd vastavalt "Töö täpsuse kontrollimisele".
 • Kontrollige, kas kaelarihm on õieti kaela pandud, veenduge, et elektroodid puutuvad nahaga kokku. Vajadusel vahetage lühikesed elektroodid pikkade vastu.
 • Kontrollige patareide seisundit.
 • Veenduge, et antennijuhe on saatjaga õieti ühendatud, vooluring ei ole kahjustatud ja tema pinge ei ole liiga kõrge (vooluringi pinge peab olema alla 10 A).
 • Veenduge, et toiteplokk on saatja ja elektripistikuga õieti ühendatud.
 • Veenduge, et lüliti saatja tagapaneelil on asendis "ON" ja roheline valgusdiood põleb.
 • Veenduge, et Teie rajoonis ei ole erilisi raadiosegajaid.
 • Kui riket ei õnnestunud eemaldada, siis pöörduge oma tarnija poole.


Garantii periood

 1. See garantii on jõus ainult toote Garantii ja ostu tõendava dokumendi esitamisel.
 2. Garantii ei kehti:
  1. Patareid
  2. Uued rihmad
  3. Otsene ja kaudne risk seadme transportimisel levitajale
  4. Rike, mis on tekkinud hooletul ümberkäimisel või juhuslikult (näiteks pehmendumine, kukkumine, löök, jne); või ebakvalifitseeritud meistri sekkumine
 3. Kui on leitud tehase praak,siis on tootja kohustatud toote remontima või vahetama.
 4. Seadme vale kasutamise korral ei saa esitada pretensioone ei tootjale, ega ka tarnijale.
 5. Tootja jätab endale õiguse uuendada seadme osi seoses tehnika täiustumise ja uue seadusandlusega.
 6. Informatsiooni, mida see juhend sisaldab, võib muuta ilma ette teatamata.


Üldised iseloomustused

Levitav generaator

 • Esimene ala (hoiatusala): varieerub 0,4 kuni 5 meetrini
 • Teine ala (korrigeerimisala): 6 varieerub 0,3 kuni 1,5 meetrini
 • Juhe: üks, isoleeritud 1-2,5 mm2, maksimaalne pikkus 1200 meetrit
 • Toite allikas: toiteplokk 230V/50 Hz, 15V/100mA
 • Piiratud ala: üle 9 hektari
 • Veekindlus: puudub
 • Töötab temperatuuril: -10 kraadi C kuni +50 kraadi C
 • Mõõtmed: 150 x 120 x 40 mm


Kaelarihm

 • Mõõtmed: 34 x 40 x 62 mm
 • Kaal: 65 g (kott, patarei)
 • Toite allikas: CR2 liitiumpatarei 3V
 • Patarei tööaeg: 6 kuud ootereziimil
 • Kaelaümbermõõdu reguleerimine: 20-70 cm
 • Töötab temperatuuril: -10 kraadi C kuni + 50 kraadi C
 • Signaali intensiivsuse tasemete arv: 8
 • Veekindel igas reziimis tööga


Antennijuhe

• Läbilõige: 0.75 või 1 või 2,5 mm2